Specjalistyczne usługi

Specjalistyczne usłulgi

Usługi czyszczenia maszyn/ linii w przedsiębiorstwach przemysłowych wraz z odbiorem pozyskanego odpadu

Czyszczenie zbiorników magazynowych – głębinowych: praca wykonywana przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, wyposażoną w odpowiedni sprzęt m.in. aparaty tlenowe ucieczkowe

Serwisowanie przepompowni ścieków przemysłowych, czyszczenie pojemników dppl/ paleto-pojemników

Jak wyceniamy odpad?

Cena ustalana jest na podstawie próby odpadu.

Na cenę utylizacji odpadów w naszej instalacji wpływ ma kilka czynników. Najbardziej cenotwórczym jest ilość i rodzaj generowanych osadów po obróbce danego odpadu oraz wysokość wskaźnika CHZT.
Nasze wieloletnie doświadczenie w branży umacnia nas w przekonaniu, iż taka strategia działania jest najbardziej uczciwą wobec dostawcy/wytwórcy.

SEPARATORY ROPOPOCHODNE

kompleksowe usługi czyszczenia separatorów ropopochodnych wraz z ich naprawami oraz konserwacją

wpisy do księgi eksploatacji separatorów

przeglądy techniczne przez uprawnionego inspektora ds. budowlanych, potwierdzone protokołem

 

SZLAMY ŻELAZONOŚNE

Prowadzimy pełny proces recyklingu szlamów żelazo nośnych powstających w procesach szlifowania, gładzenia, polerowania w wyniku którego powstaje granulat żelazowy stanowiący cenny surowiec w przemyśle hutniczym

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Mamy wiedzę i niezbędne pozwolenia, aby pomóc Klientom wydajnie i bezpiecznie gospodarować odpadami niebezpiecznymi. 

Posiadamy certyfikowane pojemniki i opakowania oraz odpowiednie środki transportu

Transport zgodny z wymogami umowy ADR

Odpady unieszkodliwiamy zgodnie z następującymi decyzjami:

decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.12.2013 Nr. PZ 158.2/2013
decyzja Marszałka województwa Dolnośląskiego z dnia 02.12.2014 NR. PZ 158.3/2014

Wykaz kodów odpadów przyjmowanych na naszą instalację

Scroll to Top