O nas

ART- EKO Asenizacja, Utylizacja Recykling Sp. z o. o. prowadzi od 2002 roku działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ich ilości oraz ich negatywnego wpływu na środowisko, firma prowadzona jest z zachowaniem szczególnych zasad.
Wykwalifikowany personel

Prowadzimy proces technologiczny pod nadzorem wykwalifikowanego personelu

Dbamy o środowisko

Do procesów przetwarzania odpadów stosujemy chemikalia o jak najmniejszym potencjale zagrożeń dla środowiska, z jednoznaczną optymalizacją procesu technologicznego

Współpracujemy ze specjalistami

Przekazujemy odpady do dalszego zagospodarowania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwienia

Kontrole

Regularnie przeprowadzamy kontrole, przeglądy techniczne i konserwacje instalacji

Scroll to Top