ART-EKO

asenizacja, utylizacja, recykling

O nas

ART- EKO Asenizacja, Utylizacja Recykling Sp. z o. o. prowadzi od 2002 roku działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych.

W celu zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ich ilości oraz ich negatywnego wpływu na środowisko, firma prowadzona jest z zachowaniem szczególnych zasad.

ASENIZACJA

wykonujemy usługi czyszczenia separatorów ropopochodnych i separatorów tłuszczowych wraz z ich naprawami i konserwacją

RECYKLING

odzyskujemy oleje mineralne ze ścieków przemysłowych i oczyszczamy je do stopnia umożliwiającego ich przerób w rafinerii

TRANSPORT

Dysponujemy specjalistycznymi cysternami do transportu odpadów płynnych, o pojemności od 10 do 20 tys.litrów

Scroll to Top