Specjalistyczne
usługi

Naszą główną działalnością jest utylizacja, neutralizacja i recykling odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.  Jesteśmy ostatecznym odbiorcą odpadów - warto nam zaufać
Pozostałe, świadczone przez nas usługi:

Odpady unieszkodliwiamy zgodnie z następującymi decyzjami:

decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.12.2013 Nr. PZ 158.2/2013
decyzja Marszałka województwa Dolnośląskiego z dnia 02.12.2014 NR. PZ 158.3/2014

Jak wyceniamy odpad ?

Cena ustalana jest na podstawie próby odpadu. Na cenę utylizacji odpadów w naszej instalacji wpływ ma kilka czynników. Najbardziej cenotwórczym jest ilość i rodzaj generowanych osadów po obróbce danego odpadu oraz wysokość wskaźnika CHZT.

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży umacnia nas w przekonaniu, iż taka strategia działania jest najbardziej uczciwą wobec dostawcy/wytwórcy.

SEPARATORY ROPOPOCHODNE

kompleksowe usługi czyszczenia separatorów ropopochodnych wraz z ich naprawami oraz konserwacją

przeglądy techniczne przez uprawnionego inspektora ds. budowlanych, potwierdzone protokołem

SZLAMY
ŻELAZONOŚNE

prowadzimy pełny proces recyklingu szlamów żelazo nośnych powstających w procesach szlifowania, gładzenia, polerowania w wyniku którego powstaje granulat żelazowy stanowiący cenny surowiec w przemyśle hutniczym

ODPADY
NIEBEZPIECZNE

Mamy wiedzę i niezbędne pozwolenia, aby pomóc Klientom wydajnie i bezpiecznie gospodarować odpadami niebezpiecznymi.

Posiadamy certyfikowane pojemniki i opakowania oraz odpowiednie środki transportu

Scroll to Top